Улсын Усны Мэдээллийн Сан

Иргэд, сав газрын мэргэжилтнүүд, бодлогын шийдвэр гаргагчидын тус тусын хэрэгцээнд нийцсэн, мэдээлэл цуглуулах, хадгалах, тайлагнах динамик платформ.


Танилцуулга видео үзэх

Мэдээллийн дэд сан сонгоно уу

Онцлох мэдээ, мэдээлэл


Мэдээллийн сангийн тухай

2012 онд ус, түүний сав газрыг зохистой ашиглах, хамгаалах, нөхөн сэргээхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулах зорилготой Усны тухай хууль батлагдсан билээ.

"Ус-Ногоон хөгжлийн зангилаа" төсөл нь 2015-2016 оны хооронд Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яамны сайдын 2014 оны А-86 дугаар тушаалаар батлагдсан “Улсын усны мэдээллийн сан бүрдүүлэх үзүүлэлт, хөтлөх журам”-д тулгуурласан, сонирхогч олон талуудын хэрэгцээ, шаардлагыг тусгасан веб портал бүхий улсын усны мэдээллийн санг хөгжүүлсэн юм.

Энэхүү улсын усны мэдээллийн сан нь иргэд, сав газрын мэргэжилтнүүд, бодлогын шийдвэр гаргагчидын тус тусын хэрэгцээнд нийцсэн, мэдээлэл цуглуулах, хадгалах, тайлагнах динамик платформ юм.

Мэдээллийн сан яагаад хэрэг болсон бэ?

 • Их хэмжээний мэдээлэл олон талаас ирдэг боловч энэхүү мэдээллийг цахим хэлбэрээр олон нийтэд хүртээмжтэйгээр, системтэйгээр хадгалсан нэгэн цэг бүхий газар байдаггүй билээ
 • Салбар хоорондын уялдаа, мэдээлэл солилцоо муу
 • Салбарын холбогдолтой мэдээллийн архив нэг дор төвлөрдөггүйгээс болж мэдээлэл алдагддаг
 • Мэдээллүүд нь хоорондоо зөрдөг, хэрэгтэй мэдээлэл олддоггүй гэх мэт хүндрэлүүдийг цэгцлэх

Мэдээллийн сан бий болсноор яах вэ?

 • Улсын хэмжээнд усны нөөцийн нэгдсэн менежментийг хэрэгжүүлэх үндэс, суурь, үнэн зөв мэдээлэл, судалгаан дээр суурилсан шийдвэр гаргалт
 • Нээлттэй дата - Иргэдэд усны мэдээллийг ил тодоор олгох – усны зөв зохистой хэрэглээ, төлөвлөлт
 • Усны нөөц болон усны хэрэглээний талаарх олон нийтийн мэдлэг
 • Усны менежментийг сайжруулах судлаачид болон ТББ-уудын ажлыг дэмжих
 • Мэдлэг, үнэн зөв мэдээлэл дээр суурилсан бодлого, хөрөнгө оруулалтын шийдвэрүүд
 • Шийдвэр гаргах явцыг хурдасгаж, үр өгөөжийг нэмэгдүүлнэ
 • Салбар хоорондын уялдаа
 • Цахим буюу ухаалаг систем

Танилцуулга видео үзэх

Захиалагч байгууллага


Хэрэгжүүлэгч байгууллага


Гүйцэтгэгч байгууллагаСанхүүжүүлэгч байгууллага


Ашиглах заавар, гарын авлага

Ерөнхий Танилцуулга
Газарзүйн мэдээллийн сан
Хайлт хийх
Файл экспортлох

Гарын авлага татах

Усны Мэдээллийн Сан

Санал хүсэлтээ бидэнд илгээнэ үү.

Холбоо барих

Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр,
Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160

Утас: 976-11-327982
Факс: 976-11-329968
И-мэйл: mtt@magicnet.mn


Усны мэдээллийн сан © 2016.
Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан.